top of page

Verdiep je in de kracht van vroege verbinding:
IMH nascholing voor zorgprofessionals

Playing with Baby
Tiny Feet

Babykennis Academie: de plek voor zorgprofessionals die werken met ouders en baby's.

Welkom bij Babykennis Academie, waar we zorgprofessionals leren om naast ouders en baby's te staan, voor een krachtige band en een gezonde start.

We bieden kortdurende (online) nascholing voor zorgprofessionals over IMH. Daarnaast bieden we online cursussen voor jonge gezinnen, die ook door organisaties/overheidsinstanties kunnen worden ingezet.

 

Bekijk op deze website wat we voor jou en jouw cliënten/patiënten kunnen betekenen.

Werk jij als professional met aanstaande ouders of gezinnen met zeer jonge kinderen? Dan heb jij vast enorm veel kennis over jouw vakgebied. In deze masterclass leer je meer over de Infant Mental Health-visie. Deze beroepsoverstijgende visie kan je helpen om nog meer vanuit de verbinding te werken met jouw cliënten/patiënten.

 

Je hebt ongetwijfeld wel eens een onderbuikgevoel als je ziet dat ouders of baby's niet lekker in hun vel zitten. Misschien merk je wel iets op in de interactie, wat vragen bij je oproept. Maar wat zie je nu precies? Ben je je bewust van wat het bij je oproept? En hoe kan je jouw observaties bespreekbaar maken zonder je samenwerkingsrelatie met ouders te schaden? Hoe kan je naast de ouder en naast het kind gaan staan?

 

De volgende drie thema's worden behandeld:

  1. IMH: Visie op vroegkinderlijke emotionele en psychologische ontwikkeling.

  2. Het belang van relaties - welke dynamieken kan je zien in ouder-kind interacties.

  3. Jouw rol als zorgprofessional - verbinding met jezelf en de ander.

Reacties op nascholingen

Young Family

De incompany trainingen van Babykennis Academie zijn door onze collega's uiterst positief beoordeeld! De trainingen zijn praktijkgericht, er was ruimte voor het gesprek en uitwisseling van best practices.

Ook de e-learning vooraf was van toegevoegde waarde.

Vanuit organisatieperspectief hebben we eveneens fijn samengewerkt. Minke stond open, heeft echt maatwerk geleverd en dacht mee in oplossingen.

Modern Family

Charlotte Bruins Slot, jeugdarts

De e-learning 'Transitie ouderschap en hechtingsproces' ziet er fantastisch uit. Heel aantrekkelijk en gevarieerd. Er is veel inhoud over een heel belangrijk onderwerp. Dit zou een grote groep moeten bereiken van verloskundigen, verpleegkundigen, jgz- professionals, maar ook gynaecologen en kinderartsen. Super leerzaam!

Newborn Baby

In de nascholing van Babykennis Academie heb ik veel praktische tips gekregen. Ik zal nu minder snel adviezen geven en meer vragen naar de beleving van ouders. Ook ben ik me bewust geworden van het belang van de woorden die je als professional gebruikt.

Baby with Wooden Toy

Ik vond de cursus 'Baby in ontwikkeling' heel positief. Van moeilijke momenten kan je leren...

Ik benoem veel meer wat ik doe en wat de baby doet.

Informatiekaart ouder-kind relatie
 

Werk je met zeer jonge kinderen?
De ontwikkeling van een zeer jong kind kan je niet los zien van de ouders. Een kind ontwikkelt zich namelijk in relatie tot de omgeving.

Onze Informatiekaart 'Ouder-kind relatie' geeft meer inzicht in deze belangrijke relaties, zodat je nog meer verbinding kunt gaan voelen met je cliënten of patiënten.

De informatiekaart is opgenomen in de richtlijn ouder-kind relatie van het NCJ (maart 2021). Download deze kaart gratis, om ook nog passender ondersteuning te bieden aan gevoelens van ouders en hun zeer jonge kind.

 

Werk je in de kinderopvang?

Volg ons webinar:
Pedagogisch medewerker, jij bent belangrijk!
6 juni van 19.00-20.30 uur

Father with Newborn Baby

Onze collega’s hebben de online scholing 'Versterken van ouderschap & ouder-kindrelatie' als zeer prettig ervaren.

 

Informatief, mooie voorbeelden met veel achtergrondinformatie en genoeg ruimte voor vragen. Prettige samenwerking en afstemming vooraf met Minke om de scholing goed aan te laten sluiten bij de JGZ praktijk en de nieuwe JGZ richtlijn ouder-kindrelatie. Dank je wel voor je enthousiasme en betrokkenheid Minke!

Young Couple Expecting

Hoewel ik veel voorkennis had, vond ik toch verdieping in de e-learning 'Transitie ouderschap en hechtingsproces'. Bijvoorbeeld over de mentale organisatie van prille ouders.

De nieuwe handvatten om met kleine zinnen hechtingsgedrag bij ouders te bevorderen vind ik ook heel waardevol!

Happy Family

Prezorg verpleegkundige
CJG Rijnmond

Vaak hoor ik nascholingen aan en dan denk ik: interessant, en nu? Bij de nascholing van Babykennis Academie heb ik dat niet.

Na het volgen van een aantal scholingen bij Babykennis Academie, merk ik dat ik wat ik geleerd heb telkens weer kan meenemen naar de praktijk. Daar groei ik van!

Pink Feathers

Online cursussen voor ouders

1

Een kindje krijgen


Van kinderwens tot de eerste maanden. Ook geschikt voor laaggeletterden.

2

Kijk wat je baby zegt


Cursus vanaf 30 weken zwangerschap tot 4 maanden oud.

3

Babymassage


Vanaf de geboorte. Deze cursus is gericht op ontspanning en verbinding.

4

Ontspanning voor jou en je onrustige baby

Vanaf 2 weken oud. Steun voor ouder(s) en aandacht voor de dysregulatie en de ouder-kind relatie.

Deze cursussen kunnen door organisaties en overheidsinstellingen worden 

ingezet ter preventie en ter gezondheidsbevordering van de allerkleinsten en hun ouders.

Neem contact op voor meer informatie.

Laptop Office Worker
Wil je ons iets vragen? Neem gerust contact op!

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page