top of page

Over Babykennis Academie

Al het aanbod van Babykennis Academie is ontwikkeld vanuit de Infant Mental Health-visie. In deze wetenschappelijk sterk onderbouwde visie wordt er vanuit gegaan dat de ontwikkeling van kinderen beïnvloed wordt door de relatie met hun ouders en verzorgers. De basis van deze relatie wordt al tijdens de zwangerschap gelegd. De eerste levensjaren zijn van groot belang voor de ontwikkeling, omdat het babybrein ontzettend snel groeit. Het babybrein groeit door de ervaringen die de baby opdoet en voor deze ervaringen zijn baby's volkomen afhankelijk van hun ouders/verzorgers. Daarom is het belangrijk om al op zeer jonge leeftijd aandacht te besteden aan de relatie tussen ouders en hun baby.

 

Door middel van scholing en training aan zorgprofessionals, wil de  Babykennis Academie graag een bijdrage leveren aan de meest kansrijke start voor alle baby's.

Ook voor ouders heeft de Babykennis Academie verschillende programma's ontwikkeld om op een nog positievere en bewustere manier het contact met jezelf, je (eventuele) partner en je (ongeboren) baby aan te gaan. Er is een gratis member pagina beschikbaar voor ouders om zich te verdiepen in ouderschap, baby ontwikkeling en om in contact te komen met andere (aanstaande ouders).

bottom of page