top of page

Effectiviteitsonderzoek naar het online programma:
'Ontspanning voor jou en je onrustige baby'

Informatie voor professionals

Online programma
voor ouders van
onrustige baby's

om samen meer tot rust te komen

Meer vertrouwen

Meer ontspanning

Meer verbinding

Onderzoek naar het programma

‘Ontspanning voor jou en je onrustige baby’

 

Onlangs is het online programma ‘Ontspanning voor jou en je onrustige baby’ gelanceerd door Babykennis Academie b.v. Dit programma is bedoeld voor ouders die zorgen voor een onrustige baby. Het doel van het programma is het brengen van ontspanning in gezinnen voor zowel ouders en baby’s, zodat er meer rust komt in huis. Een ander doel is het versterken van de band tussen ouders en baby’s. Onderzoekers van de Open Universiteit gaan onderzoek doen naar het programma. Als professional kunt u potentiële deelnemers te attenderen op het programma en het onderzoek daarnaar. Op deze pagina kunt u lezen op welke manier u medewerking kunt verlenen aan het werven van deelnemers aan dit onderzoek.

Meer informatie voor ouders is te vinden op: https://www.babykennis.nl/onderzoek-onrustige-baby

Logo_Open_Universiteit_LINKS.jpg

Voor ouders die steunend willen zijn voor hun baby,
zonder aan zichzelf voorbij te lopen.

Achtergrond

 

Waarom dit programma?

De geboorte van een kind is een impactvolle gebeurtenis voor ouders, die gepaard gaat met zowel positieve ervaringen, als met uitdagingen. Veel van deze uitdagingen vormen een normaal onderdeel van het (hernieuwd) ouderschap en verdwijnen met de tijd, zonder dat geïntervenieerd hoeft te
worden. Voor sommige ouders groeien de uitdagingen hen boven het hoofd, bijvoorbeeld wanneer zij een huilbaby hebben. Uit onderzoek is bekend dat ongeveer één op de vijf baby’s excessief huilt tijdens de eerste levensmaanden, waarbij vaak geen medische oorzaak gevonden kan worden. Een
nog groter aantal kinderen heeft vroege regulatieproblemen, waaronder huilen valt, maar ook slaap- en eetproblemen. Ouders van deze zogenaamde ‘onrustige baby’s’ ervaren een hogere mate van somberheidsklachten en stress van het ouderschap, vice versa is een hogere mate van somberheid
en stress bij ouders gerelateerd aan onrust bij hun baby’s. Daarnaast hebben deze ouders minder vertrouwen in hun opvoedvaardigheden en is er een groter risico op het ontwikkelen van ouder-kind relatieproblemen.

 

Het is daarom van belang om ouders van onrustige baby’s goed te kunnen ondersteunen. Daarbij dient niet alleen aandacht besteed te worden aan het reduceren van huilen, omdat sommige baby’s onafhankelijk van de inzet van hun ouders toch zullen huilen. Interventies dienen zich daarom vooral
(ook) in te zetten op het ondersteunen van de ouders en het versterken van de ouder-kind relatie. Diverse interventies zijn al ontwikkeld met dit doel, maar deze worden vaak face-to-face aangeboden in een specialistische setting. Het aanbod aan meer laagdrempelige interventies is beperkt.
Het online programma ‘Ontspanning voor jou en je onrustige baby’ is een interventie die laagdrempelige ingezet kan worden, in een vroeg stadium, als preventieve interventie of als aanvulling op bestaande zorg.

Voor wie?

Voor ouders ouder dan 18 jaar, met een baby jonger dan 6 maanden oud, die aangeven dat zij worstelen met het huilen of onrust bij hun kind. Deelname aan het onderzoek is passend als de ouders een goede beheersing van de Nederlandse taal hebben.

Vergoeding voor deelname

Ouders doorlopen in twee tot vier weken drie online modules die bestaan uit meerdere korte video fragmenten en een aantal bijpassende oefeningen. De drie modules focussen op 1) begrijpen van baby gedrag, 2) ondersteunen van het welzijn van de ouder door vergroten van ontspanning, 3)
versterken van de ouder-kind relatie. Daarnaast worden ouders lid van een besloten online groep, met andere ouders en de trainers van Babykennis Academie. In deze besloten gemeenschap kunnen ouders vragen stellen aan de trainers, maar ook ervaringen, emoties en steun delen met andere
ouders.

 

 

Pilot onderzoek

Onderzoekers van de Open Universiteit zullen een pilot onderzoek doen naar de effectiviteit van het programma. De onderzoekers zijn niet gelieerd aan Babykennis Academie. Het onderzoek houdt in dat ouders voorafgaand en na afloop van het programma een korte online vragenlijst invullen, waarmee de effectiviteit van en tevredenheid over het programma bestudeerd kunnen worden. Bij deelname aan het pilot onderzoek kunnen ouders het programma kosteloos volgen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u ouders wilt informeren over het programma en het onderzoek dat daarnaar uitgevoerd wordt. Als u de potentiële deelnemers gaat informeren over het onderzoek, wil ik u vragen om eerst de onderstaande toestemmingsverklaring te mailen naar de onderzoekers. Voor het kenbaar maken van interesse in het onderzoek, aanvragen van een papieren flyer over het onderzoek of voor vragen, kunt u contact opnemen met de onderzoekers dr. Ank Ringoot en dr. Ellin Simon, Faculteit Psychologie, Open Universiteit via: onrustigebabys@ou.nl

Download hier de toestemmingsverklaring -->

Steunt u dit onderzoek
door mogelijke deelnemers te attenderen op de kosteloze deelname?

Uw interesse kenbaar maken, kan door te mailen naar: onrustigebabys@ou.nl
 

Image by Daniel Thomas
bottom of page