top of page

Effectiviteitsonderzoek naar het online programma:
'Ontspanning voor jou en je onrustige baby'

Informatie over deelname

Online programma
voor ouders van
onrustige baby's

om samen meer tot rust te komen

Meer vertrouwen

Meer ontspanning

Meer verbinding

Onderzoek naar het programma

‘Ontspanning voor jou en je onrustige baby’

Het online behandelprogramma ‘Ontspanning voor jou en je onrustige baby’ is bedoeld voor ouders die zorgen voor een onrustige baby. De titel van het programma vertelt al veel over het doel: het brengen van ontspanning aan zowel ouders en baby’s, zodat er meer rust komt in huis. Een ander doel is het versterken van de band tussen ouders en baby’s. De Open Universiteit gaat onderzoek doen naar het programma. Meer informatie over het

onderzoek en deelname, is hieronder te lezen.

 

Achtergrond en doel van het onderzoek

Het online programma ‘Ontspanning voor jou en je onrustige baby’ is ontwikkeld door Babykennis Academie B.V. Zij willen graag weten of het programma effectief is voor ouders van onrustige baby’s. Om daar meer over te weten te komen, hebben zij ons als onafhankelijke onderzoekers van de Open Universiteit gevraagd om onderzoek te doen. We bestuderen de effectiviteit van het programma, zodat er een zo goed mogelijk aanbod ontwikkeld kan worden voor ouders van onrustige baby’s.

Logo_Open_Universiteit_LINKS.jpg

Voor ouders die steunend willen zijn voor hun baby,
zonder aan zichzelf voorbij te lopen.

Praktische informatie

Voor wie?

Je hebt een baby gekregen en bent bezorgd om het huilen van je baby. De hoeveelheid die je baby huilt maakt niet uit.

Is jouw baby is jonger dan 6 maanden en bent jij zelf ouder dan 18 jaar en beheers je de Nederlandse taal goed? Dan is deelname aan het onderzoek geschikt voor jou!

Wanneer je baby veel huilt, is het verstandig om dit met je huisarts of op het consultatiebureau te bespreken, voordat je start met deelname aan het programma. Het programma is een aanvulling op medische zorg, geen vervanging voor medische zorg.

 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Bij de start van het online programma, krijgt u een link om online een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestaat uit vragen over hoe het met u zelf gaat in deze tijd, hoe u de opvoeding ervaart en hoe het met uw kindje gaat. Ook vragen we enkele persoonlijke gegevens, zoals uw leeftijd, geslacht en opleidingsniveau en de leeftijd en geslacht van uw kind.

 

Na het invullen van de vragenlijst doorloopt u het programma zoals u normaal ook zou doen. Bij het afronden van het programma krijgt u weer een vragenlijst, hierin worden dezelfde vragen gesteld als bij aanvang van het programma. Daarnaast vragen we u ook om uw mening te geven over het programma dat u gevolgd hebt. De vragenlijsten mogen ingevuld worden door één van beide ouders. Het is voor ons van belang dat dezelfde ouder de startvragenlijst en de afrondende vragenlijst invult.

 

Vergoeding voor deelname

Wanneer u deelneemt aan het onderzoek, kunt u het programma kosteloos volgen.

 

 

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek? 

Deelname aan het onderzoek kent een minimale last. We vragen u twee keer een online vragenlijst in te vullen, u bent iedere keer circa 20 minuten bezig met het invullen van de vragenlijst.

 

Een voordeel van deelname aan het onderzoek is dat u het programma kosteloos mag volgen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan mogelijk de zorg voor toekomstige ouders met onrustige baby’s geoptimaliseerd worden.

 

Gegevensverwerking en privacy

Alle gegevens vanuit de vragenlijsten die afgenomen worden in het kader van het onderzoek, zullen vertrouwelijk behandeld worden. Alleen de onderzoekers (niet zijnde de medewerkers van Babykennis Academie B.V.) hebben inzage in deze onderzoeksgegevens. Onderzoeksgegevens zullen worden gehanteerd met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacyreglement van de Open Universiteit
(https://www.ou.nl/privacy). Persoonsgegevens die tijdens deze studie worden verzameld, zullen vervangen worden door een codenummer. Alleen dat nummer zal gebruikt worden voor studiedocumentatie en het analyseren van de onderzoeksgegevens. Alleen degenen met de sleutel van de code (de onderzoekers) weten wie de persoon achter het codenummer is. Alleen om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden van een visitatiecommissie inzage krijgen in de niet-versleutelde informatie.

 

Uw onderzoeksgegevens kunnen gebruikt worden voor (wetenschappelijke) publicaties, maar u bent daarin nooit herkenbaar. Uw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. Om een onderzoek uit te mogen voeren dient het onderzoek vooraf door een onafhankelijke
commissie te worden beoordeeld. De commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) van de Open Universiteit Nederland heeft dit onderzoek getoetst en hiervoor hun goedkeuring gegeven. Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy.

Vrijwilligheid van deelname

Uw medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U heeft te allen tijde de vrijheid om terug te komen op uw beslissing om mee te doen. U hoeft hiervoor geen reden op geven. Als u besluit niet meer mee te doen, heeft dit geen consequenties voor de inhoud van het programma dat u volgt. De

gegevens die tot dat moment zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek.

Als u tijdens het volgen van het programma zorgen heeft over uw (mentale) gezondheid, kunt u deze delen met de trainers van Babykennis Academie.

Aanmelden voor het onderzoek

We hopen van harte dat u aan het onderzoek wil deelnemen. Door te klikken op onderstaande knop 'aanmelden', wordt u doorgestuurd naar de start vragenlijsten van het onderzoek. U kunt dus direct beginnen. Na het invullen van de vragenlijsten wordt u uitgenodigd voor het online programma. Instructies daarvoor vindt u na afronding van de vragenlijst.


Als u eerst meer informatie over het onderzoek wilt ontvangen of vragen heeft, kunt u contact met opnemen via e-mail adres: Onrustigebabys@ou.nl . U kunt de onderzoekers dr. Ank Ringoot en dr. Ellin Simon van de Faculteit Psychologie van de Open Universiteit ook tijdens uw deelname aan het
onderzoek altijd mailen met vragen.

Doe je ook mee?

Image by Daniel Thomas
bottom of page