top of page

Kwetsbaar (jong) ouderschap

Nascholing (7 uur)
"Blij dat ik deze scholing heb gevolgd. Zeer nuttige handvatten gekregen voor het benaderen van de doelgroep."

Een enthousiaste cursist

Ieder kind een kansrijke start!


Heb jij in je werk (soms) te maken met kwetsbare jonge ouders? Dan herken je vast het gevoel van onzekerheid of je hen wel echt bereikt met jouw steun.

 

Het ouderschap is voor iedereen een ingrijpende levensgebeurtenis. Voor jonge ouders in kwetsbare situaties, werkt de impact van het ouderschap nog op een andere manier door. Bovendien heeft de sociale problematiek of psychische problematiek die speelt in het gezin, niet alleen een impact op de ouders, maar ook op de ontwikkeling van hun kind. Als zorgprofessional ben jij je hier ongetwijfeld van bewust. Dit maakt ook dat deze doelgroep vaak veel zorgen en een gevoel van machteloosheid oproept bij professionals. 


Het actieprogramma ‘Kansrijke start’ van de overheid heeft als doel ieder kind een kansrijke start te geven. Eén van de peilers is het vergroten van specifieke kennis bij zorgprofessionals. De scholing ‘Kwetsbaar jong ouderschap’ is hiervoor speciaal ontwikkeld. Het helpt je om nog meer aansluiting te vinden met deze cliënten, zodat jij je nog zelfverzekerder en meer handelingsbekwaam voelt.

Wat leer je tijdens de nascholing?
In deze verdiepende nascholing komt het werken met kwetsbare jonge ouders aan bod. De doelgroep waar het in deze scholing over gaat, behoeft een bijzondere benadering en roept vaak vragen op bij zorgverleners. Waar liggen de prioriteiten in de zorg? Welke rol heb ik in het netwerk van zorgverleners?

 

In deze module wordt ingegaan op de risicofactoren en beschermende factoren bij jong ouderschap. Ook komt aan bod wat er nodig is voor goed genoeg ouderschap en welke benadering het best werkt bij deze doelgroep.

 

Onderwerpen die in deze scholing aan de orde komen zijn: 

  • (De opmaak van) ouderschap

  • Tienermoeders 

  • (Licht) verstandelijke beperking 

  • Persoonlijkheidsproblemen bij ouders 

  • Trauma 

  • Armoede 

  • Gehechtheid van de ouders en hun kinderen

 

Tijdens deze nascholing wordt casuïstiek bespreking gedaan, waarin er ruimte is om van elkaar te leren en de docent vanuit haar expertise meedenkt en adviseert.

 

Doel:

Na deze module:

- Heb je meer kennis over jong ouderschap, de eigenschappen, risico’s en beschermende factoren.

- Kan je kwetsbaar jong ouderschap signaleren.

- Kan je adequaat handelen bij kwetsbaar jong ouderschap – je kunt passend  aansluiten bij de doelgroep en de juiste zorg inzetten.

- Ben je in staat patronen in gehechtheid te herkennen en een veilige gehechtheid te  stimuleren en te ondersteunen.

 

Duur:                                                                        

10.00-16.30 uur (+ 1 uur voorbereidende opdracht)   

 

Voor wie?

Deze nascholing is geschikt voor elke professional, die tijdens het werk te maken krijgt met kwetsbare aanstaande/prille ouders, zoals: verloskundigen, verpleegkundigen O&G/neonatologie, JGZ medewerkers, POH GGZ, lactatiekundigen, jeugdhulpverleners.

Accreditatie:

KNOV:

Categorie A: 3 punten

Categorie C: 3 punten

Rolverdeling:

Communicator: 60%

Coach en counsellor: 40%

V&VN: 5 punten

GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, praktijkverpleegkunde, SPV, Voortplaning, obstetrie, gynaecologie.

SKJ wordt aangevraagd.

 

Kosten:

Online (zoom): €245

Aanvragen

Wil je deze nascholing aanvragen voor jouw organisatie, VSV of praktijk?

Neem dan contact met ons op via: info@babykennis.nl of via onze contactpagina.

Docent:

Phineke Kruythoff

Phineke is (jeugd)verpleegkundige, Ontwikkelings- en Levenslooppsycholoog, Video Home Trainer en Infant Mental Health- specialist. In haar ruime praktische- en beleidsmatige werkervaring bij Voorzorg, heeft ze veel ervaring opgedaan in het werken met kwetsbare jonge ouders. Momenteel is zij inhoudelijk coördinator bij Stichting Meeleefgezin, hoofddocent bij de IMH-opleiding van de RINO Groep en heeft zij een eigen praktijk in Amsterdam.

 

Op deze dag neemt ze je graag mee de verdieping op het gebied van kwetsbaarouderschap en IMH. Door te werken met zelf ingebrachte casuïstiek, is deze scholing zowel theoretisch als praktisch.

tienerouders.jpg

Wil je ook:


1. investeren in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling?

 

2. meer leren over kwetsbaar jong ouderschap?

 

OF

 

3. de relatie met jezelf en met je cliënten versterken?​

Meld je dan nu aan voor de online scholing

Data:
 

Vrijdag 16 september 2022
10.00 - 16.30 uur

Locatie: Online

bottom of page